Domácí mše velikonočních dní

23.03.2021

Milí bratři a sestry,

již podruhé se ocitáme v situaci, kdy se blíží slavení Velikonoc, největších svátků křesťanů, v nám nezvyklé a jistě nechtěné podobě, vyplývající z mimořádných opatření v současné pandemii. Oproti loňskému roku 2020 nám je letos umožněno slavit liturgii v chrámech alespoň v malém množství, dle místních podmínek a možností. Avšak pro mnohé z vás je z nejrůznějších důvodů účast na liturgii v kostelích nedostupná. Proto, podobně jako v loňském roce, nabízíme několik podnětů, jak prožít domácí liturgii letošních Velikonoc.

Televize či internet nám nemohou nahradit naše vlastní "ponoření" se do liturgie. Je vhodné si připomenout, že liturgie je slavena, nikoliv sledována. A slavit znamená ponořit sebe samého do osobního setkání s Kristem, který se nás chce dotknout a přivést do společenství s Bohem Otcem.

Velikonoční slavení, zvláště slavení Velikonočního tridua (nazývaného v našem jazyce Zelený čtvrtek, Velký pátek až k Velikonoční vigilii), je slavením plným symboliky, která nás bytostně vtahuje do dění: mytí nohou na Zelený čtvrtek, uctívání kříže na Velký pátek, obnova křestních slibů na Velikonoční vigilii, atd.: to vše jsou symbolické úkony, které nesledujeme, ale které se dějí na nás samotných.

K prožití těchto úkonů, a tedy k vlastnímu slavení Velikonoc, ve vašich domácnostech a rodinách vám nabízíme následující materiál. Snaží se uchopit nejdůležitější symbolická gesta daného dne tak, abyste je mohli prožít ve svých domácnostech a rodinách. Rodiny jsou "domácí církví", prvotním společenstvím, ve kterém je většina z nás uváděna do života s Bohem. V letošním roce je nám opět nabídnuta nezvyklá, avšak velmi cenná možnost: prožít symboliku Velikonoc v našich vlastních domácích církvích. Jistě od nás bude tato zkušenost, pokud se jí chopíte, vyžadovat změnu smýšlení: není tu kněz ("někdo" jiný), kdo slaví liturgii na našem místě. Jsme to my sami, se svojí angažovaností, přípravou a odevzdaností, kdo tuto liturgii budeme slavit.

Nabízíme vám tedy materiál, který je rozdělen pro jednotlivé dny: pro Zelený čtvrtek, Velký pátek a pro Velikonoční vigilii tu najdete podněty k rodinnému slavení. Rozhodnete-li se je využít, bude vhodné, aby alespoň jeden (dospělý) člen rodiny si nabízený materiál předem prošel (ideálně dopoledne daného dne nebo již večer předtím), aby bylo možné připravit věci, které vám mají být pomocí k tomuto slavení. Pokud se rozhodnete sledovat současně i bohoslužby přenášené v médiích, pak doporučujeme, abyste nejprve prožili tuto svoji domácí liturgii a teprve potom sledovali přenos bohoslužby. Nabízená forma slavení je navržena tak, aby umožnila prožití všech důležitých symbolických úkonů daného dne. Pokud byste však s ohledem na podmínky vaší rodiny usoudili, že není možné nebo vhodné začlenit všechny uvedené prvky, zvolte pouze ty z nich, které jsou ve vaší situaci možné.


Přijmete-li tuto nabídku, stane se pro vás současně i výzvou: být schopni se - ve svých rodinných společenstvích - sejít nejen k (obvyklé) modlitbě, ale i k prožívání liturgie. Bude od vás ode všech vyžadovat aktivní zapojení se a snad i občasné překonání ostychu pro schopnost symbolické komunikace, která je důležitým předpokladem jakékoliv liturgie. Bude pro vás pro všechny, ať rodiče či děti, výzvou, dokázat se setkat s Pánem, který přichází do vašeho rodinného kruhu. Výzvy mohou být náročné, tak jak to v našich životech bývá, ale současně se stávají počátkem něčeho nového, nač bychom dřív snad nebyli schopni ani pomyslet. Ať Bůh Ježíše Krista přebývá ve vašich domovech nejen skrze slova vaší modlitby, ale zejména skrze vaše vlastní slavení.

Požehnané prožívání Velikonočního třídenní!

P. Josef Mikulášek, Ph.D.

ve spolupráci s Centrem pro katechezi v Olomouci


Odkaz na domácí Velikonoční liturgii.