Informace k svátosti biřmování

24.11.2020

Základní informace k svátosti biřmování

Chvála Kristu,

Římskokatolická farnost /dále jen "ŘKF"/ Zlechov a Buchlovice připravuje v roce 2021 přijetí svátosti biřmování pro uchazeče staršího 14 - ti let. Od ledna 2021 začne příprava na biřmování, která bude trvat zhruba 1 rok. Předpoklad udělení svátosti biřmování je měsíc říjen či listopad 2021. Přihlášku na přípravu této svátosti vyplňte po vytištění na formuláři, který bude uveden na webových stránkách ŘKF Zlechov /farnost Zlechov/ a Buchlovice /farnost Buchlovice/ nebo si formulář vyzvedněte po mši svaté v sobotu či neděli v sakristii. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou na následující adresu: Římskokatolická farnost Zlechov, 687 10 Zlechov 120 nebo osobně předejte P. Chmelařovi po mši svaté v sobotu či neděli. Termín podání přihlášek stanovuji nejpozději do 20. 12. 2020. Na pozdější termín podání přihlášky nebude brán zřetel. V případě nejasností či dotazů můžete volat na následující telefonní číslo: 605 761 766.

Těším se na setkání s budoucími biřmovanci.

P. Mgr. Rudolf Chmelař

farář a administrátor farností

Přihláška ke stažení níže.