Příprava na biřmování

14.01.2021

Římskokatolická farnost Buchlovice a Zlechov / dále jen "ŘKF"/ sděluje, že v důsledku pandemie covid-19 budou přípravy na přijetí svátosti biřmování ve farnostech Zlechov a Buchlovice probíhat takto:

V sobotu večer při mši svaté - ve Zlechově v 17 hodin a v Buchlovicích v 18 hodin - proběhne na počátku mše svaté registrace přihlášených.

Při kázání pak bude 1. katecheze s informacemi k přípravě. Po mši svaté budou rozdány brožury závazné pro přípravu biřmovanců.

Přípravy budou probíhat vždy v sobotu až do ukončení nouzového stavu. První příprava biřmovanců započne v sobotu 23. 1. 2021.


S pozdravem Chvála Kristu

P. Mgr. Rudolf Chmelař

farář a administrátor ŘKF