Prosba o finanční podporu na provoz farnosti

15.01.2021

Římskokatolická farnost Zlechov /dále jen "ŘKF"/ se obrací na farníky a občany,

kteří v době pandemie covid-19 se z důvodu omezeného počtu účastníků nemohou přímo zúčastnit mše svaté v kostele sv. Anny a chtěli by finanční částkou přispětna chod farnosti, že tak mohou učinit

přímo na účet ŘKF (číslo účtu ŘKF: 1543185309 / 0800).

Je také možno přispět v kostele do pokladniček či osobně duchovnímu správci.


Všem, kteří přispěli či přispějí na tento účet ŘKF upřímné Pán Bůh zaplať.

P. Mgr. Rudolf Chmelař, administrátor ŘKF