Odkaz na nedělní mše svaté: 

https://www.youtube.com/channel/UChTa6_fRXHolO9ASx_CNs2A         v letním období                                                                  v zimním období

čtvrtek                   18.00                                                     čtvrtek                       17.00

sobota                   18.00                                                     sobota                       17.00

neděle                    8.00                                                      neděle                       8.00


V první pátek v měsíci bývá adorace v 16.00 a v 16.30 mše svatá.

Svátost smíření je možné přijmout vždy 20 minut před mší svatou mimo neděli.