Modlitby matek


Je třeba prosit Pána, aby ochraňoval naše děti od všeho zla kolem nás.

Je opravdu potřeba sjednotit se v modlitbě za naše děti.

A my víme, jak je to potřebné, proto jsme zvolili MODLITBY MATEK.

Ženy, kterým není lhostejná budoucnost vašich dětí, jste zvány na modlitební setkání Modlitby matek. Setkání starších žen probíhají ve čtvrtek po mši svaté, mladší ženy se modlívají v neděli ve 20.00 v knihovně P. Marečka.

Je opravdu potřeba sjednotit se v modlitbě za naše děti.
Vytvořte si webové stránky zdarma!