Zvony

Zvony vyrobil podnik Marie Tomáškové, roz. Ditrichové z Brodku u Přerova. První 3 zvony stály 233 080Kč. Ty byly odlity v roce 1992 Antonín Cyril Stojan, Cyril a Metoděj, Svatá Rodina) . V roce 1993 se rozhodlo, že se nechá odlít ještě jeden zvon. Měď dodala farnost. Na zaplacení zvonů se podíleli: Karel Schmitz z tehdejšího západního Německa, František Smělík z Prahy a p. Jan Mareček.   

Zvony byly vyzdviženy a vysvěceny 23. června 1994. Jejich celková cena se vyšplhala na  666 338,- Kč.

Od dubna 1995 do konce listopadu 1995 se smělo zvonit jen v neděli na 3 zvony. Důvodem byla nadměrná hlučnost. Vše vyřešilo zabednění několika oken věže.


Zvon Stojan

Jen plášť (bez srdce a nosného zařízení) má hmotnost 220kg, ladí D2. Odlit byl v roce 1992.  Má reliéf Stojana a pod ním je nápis: "A.C. Stojan - Tatíčku Moravy burcuj víru v srdcích lidí - Římskokatolická farnost Zlechov u Uherského Hradiště." Zvon slouží jako umíráček.


Zvon sv. Cyril a sv. Metoděj

Pouhý plášť váží 320kg, ladí C2. Vylit byl v roce 1992. Nahoře má nápis: "Dědictví otců zachovej nám Pane". Z jedné strany je reliéf sv. Cyrila a Metoděje, nápis: "Svatý Cyrile a Metoději orodujte za nás." Z druhé strany je reliéf kříže s tělem Krista Pána, dole je napsáno: "Římskokatolická farnost Zlechov u Uherského Hradiště." Zvoní klekání.


Zvon svatá rodina

Plášť váží 500kg, ladí A1. Odlit byl v roce 1992. Z jedné strany je nápis: Farnost Zlechov u Uherského Hradiště. Z druhé strany je reliéf sv. Josefa, Panny Marie s Ježíškem a nápis: Boha chválím, živé svolávám, mrtvé oplakávám - Svatá rodino upevňuj v rodinách lásku a svornost. Dole: "Donavit me Karl Heinz Schmitz Asslar."


Zvon svatá Anna

·Váží 1130kg. Ladí E1. Ulit byl v roce 1993. Na zvonu je nápis: Svatá Anno, vyprošuj u Panny Marie naší farnosti svaté matky a svaté děti.  Na spodním lemování je: "Svatá Anno, rač v životě nás chránit a zbavit všeho zlého, rač v nebi za nás prosit u Boha věčného. Úplně dole je nápis: "Donavit me Karl Heinz Schmitz Asslar."

Vytvořte si webové stránky zdarma!