Ježíš není naštvaný...

07.04.2024

Marie Magdaléna neutekla od Kristova kříže

cit. z vira.cz

Marie Magdaléna je jedna z mála osob, které zůstaly pod Ježíšovým křížem, když umíral. Neutekla jako ostatní. V neděli za rozbřesku pak Magdaléna u hrobu zjistila, že Ježíšovo tělo zmizelo. "Vzali mého Pána," říká zděšeně, "a nevím, kam ho dali" (Jan 20, 13). Marie byla ve své úctě k Ježíši věrná a vytrvalá. A tak to byla právě ona, která se o velikonočním ránu setkala se vzkříšeným Ježíšem jako první.

"Proč pláčeš, ženo?" zeptal se jí Ježíš. "Koho hledáš?"

V domnění, že je to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést."

"Marie!" oslovil ji Ježíš jménem.

Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli", "Mistře").

"Nedrž mě," řekl jí Ježíš. "Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: 'Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. (Jan 20, 15–18)

Viděla Ježíše přes slzy

První člověk na zemi, který viděl Ježíše po Jeho zmrtvýchvstání, Jej viděl přes slzy. A první slova Nové smlouvy jsou otázka. Není to oznámení, není to odpověď, je to otázka, tiše a s porozuměním položená plačící ženě. Ježíš se ptá: "Proč pláčeš?"

Vzkříšený Ježíš není naštvaný

Ježíš, Bůh, jednoduše vysloví Mariino jméno. Velikonoční svítání tak přináší otázku a jméno. Ježíš jí dále říká: "Jdi k mým bratrům a vyřiď jim…" Marie běží povědět učedníkům tu neuvěřitelnou novinu: Ježíš vstal z hrobu! A co víc, Ježíš není naštvaný na své takzvané "přátele", kteří ho v jeho nejtěžších chvílích opustili. Nazývá je svými bratry a chce, aby věděli, že Jeho Bůh je úplně doslova jejich Bohem. Marie Magdaléna je kvůli tomu, co jí bylo svěřeno, v některých případech považována za apoštolku apoštolů, první svědkyni vzkříšení!

Tříbení ohněm v našich životech

Život Magdalény se díky Ježíši úplně změnil. Svou víru prokázala v mnoha zkouškách a nakonec se stává apoštolem apoštolů, prvním příjemcem dobré zprávy o tom, že Ježíš Kristus vstal a žije!

Podobnou změnou prochází miliony lidí. Ale není to automatické. Skutečností je, že Magdaléna viděla Pána jako první proto, že byla vytrvalá ve své věrnosti skrze utrpení. Ježíš se i dnes zjevuje nejdříve těm (a skrze ty), kteří snášejí utrpení s věrností, aniž by přestali Boha oslavovat.


Se svolením zpracováno podle knihy Pete Greig, Když Bůh mlčí,
kterou vydalo vydavatelství Rosa. Redakčně upraveno. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!