Modlitba za ukončení pandemie

18.10.2020
Brněnská diecéze vyzývá od 29. října k modlitbě za ukončení pandemie. Životopis blahoslavené brněnské rodačky Marie Restituty si můžete přečíst zde: https://www.biskupstvi.cz/kafkova-restituta


Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové

Milosrdný Bože,
děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.
Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.
Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili
a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.
Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.
Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme - za ukončení pandemie koronaviru.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Vytvořte si webové stránky zdarma!