Mons. Jan Graubner novým pražským kardinálem

15.05.2022

Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.

J. Exc. Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022, v dopoledních hodinách, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tímto dnem se také fakticky ujme úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého.

J. Em. Dominik kardinál Duka se dnešním dnem stává emeritním pražským arcibiskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to až do okamžiku, kdy se nový arcibiskup ujme kanonického vedení pražské arcidiecéze. Po dobu výkonu služby administrátora pražské arcidiecéze potvrzuje Dominik kardinál Duka stávající personální obsazení jednotlivých úřadů arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. Právo volit papeže mu zůstává do 80 let věku.

J. Exc. Mons. Jan Graubner se dnešním dnem stává diecézním administrátorem olomouckým až do převzetí kanonického vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje rovněž ve službě předsedy ČBK.

Zdroj: Arcibiskupství pražské (Odbor komunikace a Sekretariát arcibiskupa)

Vytvořte si webové stránky zdarma!