Výběrové řízení - ředitel/ka MŠ

05.11.2022

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje

výběrové řízení

na místo

ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově

s nástupem do funkce 1. ledna 2023


Podmínky: praktikující katolík / katolička

vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání pedagogického směru
a tříletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.


Přihlášky zasílejte na adresu:

Arcibiskupství olomoucké

Centrum pro školy

Wurmova 562/9

779 00 Olomouc

do 15. prosince 2022


K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání

životopis

přehled praxe

výpis z trestního rejstříku

doklad o zdravotní způsobilosti


Vaši představu o církevní mateř. škole v rozsahu do třech stran

V Olomouci 31. října 2022, č. j. 6644/2022

Mgr. Petr Bulvas

biskupský delegát pro pastoraci

Vytvořte si webové stránky zdarma!