Výzva Mons. Jana Graubnera

11.04.2023

Drazí bratři a sestry,

už tradičně se v kostelích České republiky na šestou neděli velikonoční koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným. V minulém roce sbírka vynesla 8 783 220 Kč. Upřímně Vám děkujeme za vaši velkorysou štědrost. Na základě rozhodnutí České biskupské konference je výnos dělen na dvě poloviny. Jedna z nich jde na spolufinancování projektů v regionech, kde se pomáhá křesťanům i nekřesťanům, a druhá cíleně na pomoc křesťanské komunitě.

V roce 2022 jsme ze sbírky předchozího roku pomohli prostřednictvím Charity křesťanským komunitám v Iráku částkou 5 miliónů, ke kterým se podařilo získat od mezinárodních dárců dalších 118 mil. Kč. Tuto pomoc jsme směřovali do křesťanské oblasti Ninive, kam se po osvobození od Islámského státu křesťané vracejí. Pomohli jsme nastartovat vlastní podnikání 20 ženám, podpořili 30 farmářů, instalovali 24 velkokapacitních zavlažovacích systémů a poskytli další zemědělské vybavení včetně osiva. Rovněž jsme pomohli zranitelné mládeži v přístupu ke vzdělání formou stipendií a příspěvků na dopravu. Vytvořili jsme také nová pracovní místa.

Tři miliony Kč jsme poskytli Charitě Libanon na zdravotní pomoc. Rovněž ze sbírky v roce 2022 dáváme letos polovinu Charitě na projekty do zemí, kde křesťané trpí, ale pomoc je adresována nejen křesťanům, aby ji rozmnožili další dárci, a druhou polovinu přímo do církevní struktury. Tentokrát jde o Ukrajinu, Gruzii a Zambii.

I když se i u nás někteří dostáváme do těžkostí, spoléháme na Vaši velkorysost i při letošní sbírce.

S vděčností za vaši štědrost jménem všech biskupů České republiky všem ze srdce žehná

Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference


zdroj: cirkev.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!