Plán akcí 2023

Zajímá Vás, co nás v tomto roce čeká? Plánujete dovolenou, ale na farní den chcete být doma? Právě proto je tu přehled akcí.


LEDEN

7. ledna Tříkrálový koncert

8. ledna Tříkrálová sbírka

ÚNOR

8. února sbírka na setkání mládeže v Lisabonu

13. - 18. února exercicie P. Chmelaře na Velehradě

18. a 19. února sbírka Svatopetrský haléř

22. února Popeleční středa

23. února vizitace ve farnosti, setkání s ředitelkou školy

od 26. února v postní době sobota, neděle - křížová cesta

BŘEZEN

6. - 7. března setkání moravských kněží na Velehradě

18. března zahájení společné přípravy dětí a rodičů na 1. svaté přijímání ve Zlechově

18. března jarní brigáda na farní zahradě ve Zlechově - dle počasí

25. - 26. března pomazání nemocných

26. - 28. března misijní bazar- Buchlovice

30. března svátost smíření s cizím zpovědníkem Zlechov

30. března P. Chmelař zpovídá v Uherském Hradišti

DUBEN

2. dubna Květná neděle

6. - 8. dubna hrkání po obci

6. - 10. dubna Velikonoce

9. dubna žehnání velikonočních pokrmů

KVĚTEN

od 1. května májová pobožnost - úterý, čtvrtek

6. května pouť ke Sv. Sarkanderu do Olomouce

13. května pouť děkanátu Uherské Hradiště na Velehradě

20. května zpověď dětí před prvním sv. přijímáním

21. května První svaté přijímání Zlechov

ČERVEN

modlitební setkávání společenství Srdce Ježíšovo - středa

1. června adorační den

2. června Noc kostelů Zlechov -

(prohlídka kostela a věže, dílničky a stezka s úkoly pro děti, koncert, výstava staré křížové cesty, promítání filmů ze stavby kostela a života farnosti)

7. června pouť na Barborce

8. června farní rada

11. června Boží tělo

16. června farní táborák pro děti od 17.00 hodin

25. června P. Radek Gottwald 25 let kněžství


Plán akcí je průběžně aktualizován.

Vytvořte si webové stránky zdarma!