Aktuality

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Loni proběhly ve velmi omezeném režimu a určitým epidemiologickým opatřením se nevyhnou ani letos. Hlavním tématem 22. ročníku je poděkování všem nejen v první linii, kteří stále bojují proti covidové pandemii. Současně...

Přinášíme prohlášení, které biskupové ČR v situaci ustupující pandemie covid-19 vydali při svém 126. plenárním zasedání. Dne 30. května 2021 se bude číst při ohláškách v rámci nedělních bohoslužeb.

již podruhé se ocitáme v situaci, kdy se blíží slavení Velikonoc, největších svátků křesťanů, v nám nezvyklé a jistě nechtěné podobě, vyplývající z mimořádných opatření v současné pandemii. Oproti loňskému roku 2020 nám je letos umožněno slavit liturgii v chrámech alespoň v malém množství, dle místních podmínek a možností. Avšak pro mnohé z vás je...

Římskokatolická farnost Buchlovice a Zlechov / dále jen "ŘKF"/ sděluje, že v důsledku pandemie covid-19 budou přípravy na přijetí svátosti biřmování ve farnostech Zlechov a Buchlovice probíhat takto: